De Rabobank wordt hoofdpartner bij Stichting DINL

07 JANUARI 2016, LEIDSCHENDAM
Samenvatting
De Rabobank heeft zich aangesloten als hoofdpartner bij Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL). Het contract waarmee het partnership van de Rabobank bezegeld wordt, is op 7 januari jl. door Ralf Dekker (COO, lid Raad van Bestuur Rabobank) en Erwin Bleumink (voorzitter van DINL) ondertekend op het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht.

Leidschendam, 7 januari 2016 - De Rabobank heeft zich aangesloten als hoofdpartner bij Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL). Het contract waarmee het partnership van de Rabobank bezegeld wordt, is op 7 januari jl. door Ralf Dekker (COO, lid Raad van Bestuur Rabobank) en Erwin Bleumink (voorzitter van DINL) ondertekend op het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht.

Het partnership van de Rabobank en DINL is voor beide partijen een logische volgende stap in de bestaande samenwerking. De Rabobank is van mening dat de digitale infrastructuur van Nederland een belangrijke mainport functie vervult. Vanuit die gedachte leverde de bank een bijdrage aan twee door Deloitte uitgevoerde onderzoeken die de noodzaak van een sterke digitale infrastructuur benadrukten. Deze rapporten zijn in 2013 en 2014 gepubliceerd en hebben mede geleid tot de oprichting van Stichting DINL. Beide partijen gaan zich inspannen voor het verder versterken van de digitale mainport functie, het benutten van de kansen die de digitale infrastructuur oplevert voor de Nederlandse economie en het uitwisselen van kennis waarmee beide organisaties hun positie kunnen versterken.

Rabobank ziet een sterke digitale infrastructuur als een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie. “Ook voor ons als Rabobank is de verdere virtualisering van de dienstverlening van groot belang. Een betrouwbare en veilige digitale infrastructuur is daarvoor essentieel. Dit draagt bij aan een betere en snellere dienstverlening voor onze klant”, aldus Ralf Dekker.

“De Rabobank is een belangrijke gebruiker van de digitale infrastructuur en heeft daarmee ook belang bij de continuïteit en veiligheid van de digitale infrastructuur en een rotsvast vertrouwen daarin. Als een van de grootste kredietverleners in Nederland maakt de Rabobank investeringen mogelijk in de verdere ontwikkeling en versterking van de digitale mainport”, aldus Erwin Bleumink. “Het partnership dat door de Rabobank en DINL gesloten is, toont dat de digitale infrastructuur een breder belang dient dan alleen dat van de IT-sector.”

Volgens Stichting DINL onderstreept het partnership met de Rabobank dat een gezond digitaal ecosysteem voor alle sectoren van groot economisch belang is. Stichting DINL kijkt daarom vol enthousiasme uit naar deze nieuwe samenwerking.


Over DINL
De stichting DINL is de vertegenwoordiger en spreekbuis van aanbieders van digitale infrastructuur. Deelnemers van DINL zijn AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), DDA (Dutch Datacenter Association), DHPA (Dutch Hosting Provider Association), ISPConnect, Stichting NLnet, Nederland ICT, SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland), Vereniging van Registrars (VVR) en SURFnet. De Nederlandse digitale infrastructuur, Nederlands derde mainport, vormt een sleutelrol in het wereldwijde internet en behoort tot het hart van de Nederlandse economie. DINL zet zich in voor een vrij, open en veilig Internet als basis voor economische groei en innovatie; de kansen van Nederland als Digitale gateway naar Europa; de Cloud als basis voor IT van morgen; en de ontwikkeling van de kenniseconomie als geheel.

Voor meer informatie:
dinl.nl | pr@dinl.nl | @stichtingdinl | Tel.: 070-7621070 / 030-7603322
Kees Nanninga, woordvoerder Rabobank / 030-2161740 - kees.nanninga@rabobank.nl
Kishan Ramkisoensing, Industry Analyst / 030-7122708 - kishan.ramkisoensing@rabobank.com

Afbeeldingen
Contactpersonen
Download PDF
Download PDF
Over Splend

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de wereld snel veranderen. Neem contact met ons op en laat je inspireren.

berichten