Pleiten voor afscheid mainportbeleid doet de Digital mainport onrecht aan

07 JULI 2016, AMSTERDAM
Samenvatting
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, een adviesorgaan van de Nederlandse regering, heeft op 1 juli jl. het rapport ‘Mainports voorbij’ gepubliceerd. De raad adviseert in het rapport om het beleid voor mainports los te laten en meer in te zetten op het scheppen van een goed vestigingsklimaat. Het niet erkennen van de digitale mainport, in combinatie met het los laten van het mainport beleid, is juist nu het verkeerde advies aldus Stijn Grove, directeur van de Dutch Datacenter Association (DDA).

Amsterdam, 7 juli 2016 - De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, een adviesorgaan van de Nederlandse regering, heeft op 1 juli jl. het rapport ‘Mainports voorbij’ gepubliceerd. De raad adviseert in het rapport om het beleid voor mainports los te laten en meer in te zetten op het scheppen van een goed vestigingsklimaat. Het niet erkennen van de digitale mainport, in combinatie met het los laten van het mainport beleid, is juist nu het verkeerde advies aldus Stijn Grove, directeur van de Dutch Datacenter Association (DDA).

“In het advies van de raad wordt benadrukt dat de digitale infrastructuur één van de pijlers van een gezonde economische toekomst van Nederland is”, aldus Stijn Grove. “Dat klopt, maar de digitale infrastructuur als geheel is echter iets heel anders dan de unieke digitale mainport. Deze digitale mainport, de Digital Gateway, is het unieke internationale knooppunt dat wordt opgemaakt door datacenters, internet exchanges en internationale data verbindingen. De snelst groeiende nieuwe parel van onze economie moet wel degelijk gezien worden als mainport”.

Het pleiten voor een afscheid van de mainportgedachte via de rigoureuze titel 'Mainports voorbij' is dan ook een totaal verkeerd signaal. Grove: “In het buitenland kent men Nederland juist om de Port of Rotterdam, Schiphol Airport en de Digital Gateway. Door de toon van de titel zo scherp te stellen wordt hier afbreuk aan gedaan: het stimuleert de zaken waar we goed en bekend om zijn niet. De ook inhoudelijk beperkte definities en het missen van verdieping in maatregelen rondom de digitale mainport zijn een gemiste kans voor deze sector en dus ook voor Nederland.”

“Organisaties, bedrijven en consumenten zijn bewust en onbewust afhankelijk van datacenters. Ze zijn het nieuwe fundament van onze economie. Groei van deze sector is dan ook noodzakelijk om de cruciale rol van datacenters voor economie en samenleving te borgen. Datacenters zijn als onderdeel van de digitale mainport aanjager van de economische groei in Europa. Net als de fysieke mainports Schiphol en Rotterdam heeft deze sector aanzienlijke spill-over effecten voor de rest van de economie”, stelt Grove.

Juist nu, in deze roerige tijden met de Brexit, is het belangrijk de snel groeiende digitale mainport te versterken. Ervoor te zorgen dat de groei op lange termijn geborgd wordt. Door prioriteit te geven aan fysieke maatregelen als investeringen in de infrastructuur voor elektriciteit, infrastructuur voor hergebruik van warmte maar ook door samenhangend beleid op het gebied van economie, privacy en milieu. En de promotie van deze mainport te versterken.

De urgentie is hoog, actie is geboden en adviezen kunnen niet concreet genoeg zijn. Het feit dat vele landen in Europa hier al hard op inzetten en dit volledig ondersteunen, betekent dat Nederland snel een slag moet slaan. “Dat kan niet door voorbij te gaan aan de mainport functie van de Digital Gateway to Europe”, concludeert Grove.

Een uitgebreide reflectie van de DDA op het rapport kan gelezen worden in bijgaand document.


Over Dutch Datacenter Association

Dutch Datacenter Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland. DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met een missie: het versterken van de economische groei en het profileren van de datacentersector naar de overheid, media en samenleving.

DDA verwoordt standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties. Het toont leiderschap door leden te faciliteren en te stimuleren tot operationele verbetering in de vorm van ‘best practices’. DDA bevordert onderwijs en levert een bijdrage aan technische normen waarmee de datacenterindustrie zich in Nederland en daarbuiten verder kan onderscheiden.

De Dutch Datacenter Association is één van de oprichters van de koepel Digitale Infrastructuur Nederland, DINL. Samen met AMS-IX, DHPA, ISPConnect, SIDN, Nlnet, SURFnet, VvR en Nederland ICT verenigt het de organisaties die het internet mogelijk maken in Nederland. DDA werkt daarnaast actief samen met marktpartijen, overheid en andere belangenorganisaties.

Afbeeldingen
Contactpersonen
Download PDF
Download PDF
Over Splend

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de wereld snel veranderen. Neem contact met ons op en laat je inspireren.

berichten