Stichting DINL en Nederland ICT brengen digitale sector, onderwijs en overheid bij elkaar in strijd tegen tekort aan IT’ers

13 JANUARI 2017, LEIDSCHENDAM
Samenvatting
Als het tekort aan IT’ers met de juiste vaardigheden niet snel wordt aangepakt, komt de komende jaren de leidende internationale positie van de Nederlandse digitale sector in gevaar. Daarom organiseren Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) en Nederland ICT op donderdag 9 februari ‘Future skills for the digital economy’ bij datacenter BIT in Ede. Tijdens deze conferentie komen de digitale sector, programmamakers uit het hoger- en middelbaar beroepsonderwijs en vertegenwoordigers van de overheid bij elkaar om te praten over de digitale ‘skills gap’.

Als het tekort aan IT’ers met de juiste vaardigheden niet snel wordt aangepakt, komt de komende jaren de leidende internationale positie van de Nederlandse digitale sector in gevaar. Daarom organiseren Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) en Nederland ICT op donderdag 9 februari ‘Future skills for the digital economy’ bij datacenter BIT in Ede. Tijdens deze conferentie komen de digitale sector, programmamakers uit het hoger- en middelbaar beroepsonderwijs en vertegenwoordigers van de overheid bij elkaar om te praten over de digitale ‘skills gap’.

Belangrijke thema’s tijdens het evenement zijn onder meer de samenwerking tussen de digitale sector en onderwijsinstellingen en diversiteit op de werkvloer. De snelle ontwikkelingen binnen de digitale wereld vragen om nauwe samenwerking tussen verschillende partijen, aldus Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. “We moeten nu investeren in de werknemer van de toekomst. Dat begint met de vraag welke competenties, kennis en vaardigheden belangrijk zijn in de digitale economie.”

Het feit dat nog maar weinig vrouwen werkzaam zijn in de IT is mogelijk een bedreiging voor de toekomst van de industrie aldus Simon Besteman, directeur van ISPConnect en namens DINL organisator van ‘Future skills for the digital economy’. Besteman: “De Nederlandse IT sector groeit hard en die groei zullen we nog vele jaren doorzetten. Als er niks verandert gaan we echter snel tegen een muur aanlopen. Er zijn niet voldoende goed opgeleide mensen en dat komt mede doordat er te weinig vrouwen voor een IT studie kiezen en de arbeidsmarkt betreden. Er ligt dus nog een enorme kans in het stimuleren van diversiteit in de digitale sector. De sector en het onderwijs zoeken daarom de samenwerking met elkaar en met de overheid.

Diversiteit op de werkvloer is één van de manieren om vraag en aanbod van IT’ers beter op elkaar aan te laten sluiten, meer specifiek het aantrekkelijker maken van een studie in de richting van en een carrière in de digitale sector voor vrouwelijke medewerkers.

Kay Formanek, expert in diversiteit op de werkvloer en spreker tijdens het event daarover: “Diversiteit is complexer dan alleen het gelijktrekken van de verhouding tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Er is de afgelopen 50 jaar veel onderzoek gedaan naar dit vraagstuk. Zo heeft het bijvoorbeeld geen zin om lukraak meer vrouwen aan te nemen terwijl niet nagedacht wordt over hoe de dynamiek hierdoor beïnvloed wordt. Diversiteit op de werkvloer kan enorme voordelen opleveren als het goed wordt aangevlogen, maar is veel complexer dan vaak gedacht wordt.”

“Future skills for the digital economy” is bedoeld om van elkaar te leren, te verbinden en gezamenlijk de knelpunten die zowel de digitale sector als de beroepsopleidingen ervaren te verkennen. “Het is hoog tijd om de handen uit de mouwen te steken en dit probleem aan te pakken”, aldus Besteman. “We moeten realistisch en pragmatisch zijn: niets doen is geen optie.”


Over Stichting Digitale Infrastructuur Nederland
De stichting DINL is de vertegenwoordiger en spreekbuis van aanbieders van digitale infrastructuur. Deelnemers van DINL zijn AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), DDA (Dutch Datacenter Association), DHPA (Dutch Hosting Provider Association), ISPConnect, Stichting NLnet, SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland), Nederland ICT, Vereniging van Registrars (VVR) en SURFnet. De Rabobank is hoofdpartner van Stichting DINL.

De Nederlandse digitale infrastructuur, Nederlands digitale mainport, vormt het hart van de Nederlandse online economie. En heeft een sleutelrol in het wereldwijde internet. DINL zet zich in voor een vrij, open en veilig internet als basis voor economische groei en innovatie; de kansen van Nederland als Digital Gateway to Europe; de Cloud als basis voor IT van morgen; de ontwikkeling van de kenniseconomie als geheel.

Over Nederland ICT
Nederland ICT is de branchevereniging van de ICT-sector met ruim 550 aangesloten bedrijven. Onze achterban vertegenwoordigt circa € 30 miljard aan omzet. Met leden van groot tot MKB, uit alle segmenten van de ICT-sector is Nederland ICT dé belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de branche in volle breedte.

Afbeeldingen
Download PDF
Download PDF
Over Splend

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de wereld snel veranderen. Neem contact met ons op en laat je inspireren.

berichten