Fiber Carrier Association: kostenreductie van aanleg breedband kan alleen op basis van een compleet beeld

16 FEBRUARI 2017, HEERDE
Samenvatting
Door de versnippering van zowel de aanleg- als het beheer van telecomnetwerken, bestaat een lacune in de kennis over het aantal ondergrondse telecomnetwerken dat in Nederland aanwezig is. Dat stelt de Fiber Carrier Association (FCA) naar aanleiding van het rapport “Ongebruikte telecomkabels- en voorzieningen” en de daarop gebaseerde brief aan de Tweede Kamer van minister Kamp van Economische Zaken van 9 februari jl.

Door de versnippering van zowel de aanleg- als het beheer van telecomnetwerken, bestaat een lacune in de kennis over het aantal ondergrondse telecomnetwerken dat in Nederland aanwezig is. Dat stelt de Fiber Carrier Association (FCA) naar aanleiding van het rapport “Ongebruikte telecomkabels- en voorzieningen” en de daarop gebaseerde brief aan de Tweede Kamer van minister Kamp van Economische Zaken van 9 februari jl.

Andrew van der Haar, directeur van de FCA, licht toe: “Binnenkort zal door de Tweede Kamer gestemd worden over de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten (WIBON), een wet die bedoeld is ter vervanging van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Met de WIBON zal ook een Europese richtlijn geïmplementeerd worden die kosten voor de aanleg van breedband netwerken moet reduceren. In Nederland betekent dit onder meer dat de heffing van precario en de opruimplicht van beheerders wat betreft bijvoorbeeld mantelbuizen die langer dan tien jaar in de grond liggen en mogelijk geschikt zijn voor glasvezel, tegen het licht is gehouden. Het onderzoek dat daarvoor is uitgevoerd is gebaseerd op 15 openbare telecommunicatie netwerken, maar wij vragen ons als FCA af hoe representatief dat beeld is. De FCA heeft inmiddels al meer dan 60 netwerken in beeld gebracht.”

In het rapport wordt erkend dat het niet eenvoudig is om alle ondergrondse telecomnetwerken in kaart te brengen. De onderzoekers hebben zich daarom beperkt tot de grootste telecomaanbieders met ondergrondse netwerken. Van der Haar: “Het is heel goed dat dit onderzoek gedaan is en dat op basis van feiten gesproken kan worden over kostenreductie voor de aanleg van glasvezel. Maar gezien het feit dat een groot aantal ondergrondse netwerken niet is meegenomen in het onderzoek, vragen wij ons af of de minister en de Tweede Kamer nu wel een volledig beeld hebben van de problematiek. Wij hadden graag gezien dat in de verkennende fase meer partijen benaderd werden.”

Van der Haar vervolgt: “Wellicht dat een vollediger beeld en meer gedetailleerde informatie tot andere keuzes door de minister en de Kamer leidt. Nu zal de precarioheffing waarschijnlijk toch in enigerlei vorm in stand gehouden worden en kunnen beheerders van netwerken alsnog verzocht worden om ongebruikte kabels op te graven en te verwijderen. Dat is niet alleen kostbaar, maar met het oog op de zeer snelle ontwikkeling van de vraag naar glasvezel ook niet opportuun. We hebben in Nederland een unieke positie als digitale mainport en die kunnen we alleen behouden als we er voor zorgen dat onze digitale infrastructuur, waar glasvezelnetwerken een heel belangrijk onderdeel van uitmaken, de ruimte krijgt om zich ongehinderd te ontwikkelen.”

De Tweede Kamer zal na de verkiezingen van 15 maart stemmen over de WIBON. De FCA houdt de ontwikkelingen omtrent deze wet nauwlettend in de gaten.


Over Fiber Carrier Association (FCA)

Glasvezel is niet meer weg te denken uit onze economie. De infrastructuur maakt het mogelijk dat we steeds sneller en beter verbonden zijn. Het lijkt zo vanzelfsprekend om een goede verbinding te hebben, maar dat is zeker niet overal in Nederland het geval. Het is van groot belang dat glasvezelnetten goed worden beheerd en dat een landelijke dekking van glasvezel wordt gerealiseerd. Het snel groeiende aantal deelnemers van de FCA zijn daar continu mee bezig.

De FCA heeft als missie om onafhankelijke glasvezel carriers in Nederland een platform te bieden en de onderlinge samenwerking daartussen te bevorderen. Deze samenwerking bevordert op zijn beurt de groei van de individuele carrier en daarnaast de kwaliteit van de glasvezelinfrastructuur in heel Nederland.

http://www.fibercarriers.nl/

Afbeeldingen
Download PDF
Download PDF
Over Splend

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de wereld snel veranderen. Neem contact met ons op en laat je inspireren.

berichten