Economische impact van Nederlandse datacenters groeit snel en geschat op één miljard euro

21 FEBRUARI 2017, AMSTERDAM
Samenvatting
De Nederlandse commerciële datacentermarkt is het afgelopen decennium fors gegroeid en blijft snel expanderen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Dutch Datacenter Association (DDA) en onafhankelijk onderzoeksbureau Pb7 Research dat vandaag gepubliceerd is. Geschat wordt dat de directe, indirecte en afgeleide economische impact van deze multitenant datacenters in Nederland oploopt tot 1 miljard euro. Deze schatting moet gezien worden als voorzichtig, aangezien het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) recent schatte dat de gehele interneteconomie 7,7% bijdraagt aan het Bruto Nationaal Product van Nederland (met door het CBS een geschatte waarde van 676,5 miljard euro in 2015).

De Nederlandse commerciële datacentermarkt is het afgelopen decennium fors gegroeid en blijft snel expanderen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Dutch Datacenter Association (DDA) en onafhankelijk onderzoeksbureau Pb7 Research dat vandaag gepubliceerd is. Geschat wordt dat de directe, indirecte en afgeleide economische impact van deze multitenant datacenters in Nederland oploopt tot 1 miljard euro. Deze schatting moet gezien worden als voorzichtig, aangezien het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) recent schatte dat de gehele interneteconomie 7,7% bijdraagt aan het Bruto Nationaal Product van Nederland (met door het CBS een geschatte waarde van 676,5 miljard euro in 2015).

Stijn Grove, directeur van de DDA over deze cijfers: “Multitenant datacenters hebben zich snel over Nederland verspreid de afgelopen 10 jaar. De bouw en het operationeel houden van een datacenter is erg kapitaalintensief. Om die reden wordt wel eens gesteld dat datacenters geen significante bijdrage leveren aan de werkgelegenheid of het BNP van Nederland. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken, zoals blijkt uit dit nieuwe onderzoek. Datacenters voorzien in sterke multiplier effecten voor de gehele economie en het is niet overdreven om te stellen dat ze cruciaal zijn voor ieder bedrijf en organisatie die op enigerlei wijze gebruik maakt van digitale technologie.”

Nederlandse datacenters voorzien in robuuste housing voor multinationals, het MKB, de publieke sector, de IT-sector en digitale startups. De meeste van deze datacenters zijn anonieme gebouwen waaraan niet valt te zien wat hun waarde is of wat er gebeurt. Toch zijn zij de fysieke manifestatie van de Nederland als Digital Gateway to Europe, waar steeds vaker naar verwezen wordt als derde, digitale mainport naast Schiphol en de Rotterdamse haven.

In die hoedanigheid hebben datacenters een aanzienlijke impact op de economische groei en werkgelegenheid in Nederland. De Netherlands Foreign Investment Agency maakte recent bekend dat alleen al in 2016 1460 nieuwe banen gecreëerd zijn in Nederland ten gevolge van buitenlandse investeringen in datacenters en de IT-sector. Deze investeringen zouden niet gedaan zijn als Nederland geen internationaal leidende positie zou hebben als datacenterland.

Het onderzoek naar de economische impact van datacenters in Nederland is geschreven in het Engels en is gratis te downloaden via deze link


Over de Dutch Datacenter Association

Dutch Datacenter Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland, fundament van de digitale economie. DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met een missie: het versterken van de economische groei en het profileren van de datacenter sector naar de overheid, media en samenleving.

DDA verwoordt standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties. Het toont leiderschap door leden te faciliteren en te stimuleren tot operationele verbetering in de vorm van ‘best practices’. DDA bevordert onderwijs en levert een bijdrage aan technische normen waarmee de datacenter industrie zich in Nederland en daarbuiten verder kan onderscheiden.

De Dutch Datacenter Association is één van de oprichters van de koepel Digitale Infrastructuur Nederland, DINL. Deze koepel verenigt de organisaties die de digitale infrastructuur mogelijk maken in Nederland. Ook werkt de DDA intensief samen met Digital Gateway to Europe, de organisatie ter promotie van de digitale mainport van Nederland. DDA werkt daarnaast actief samen met marktpartijen, overheid en andere belangenorganisaties.

Over Pb7 Research

Pb7 Research is een onafhankelijk onderzoeksbureau voor de ICT sector. Wij bieden onafhankelijk onderzoek en advies, gericht op het succesvol inzetten van nieuwe technologie in de Europese markt, met een focus op de Nederlandse markt.

Pb7 ondersteunt technologie marketeers en strategen met het identificeren en analyseren van de markt en vraagstukken rondom concurrentie, zowel als het gaat om kansen als uitdagingen. We voorzien in informatie waarmee op gefundeerde wijze technologie kan worden ingekocht en ondersteunen beleidsmakers met marktinzichten en statistieken.

Pb7 is specialist in IT security, professionele IT diensten, datacenter infrastructuren, cloud en opkomende technologieën.

Afbeeldingen
Download PDF
Download PDF
Over Splend

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de wereld snel veranderen. Neem contact met ons op en laat je inspireren.

berichten