Internationale organisaties roepen EU op tot herziening voorstel auteursrechten

Huidige voorstel kan verstrekkende gevolgen hebben voor werking van het internet

29 MEI 2017, LEIDSCHENDAM
Samenvatting
Ruim zestig internationale organisaties, waaronder Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), Wikimedia en Mozilla, roepen de EU op om de voorgenomen wijziging van het auteursrecht te herzien. Als het huidige voorstel wordt ingevoerd, komt er onder meer een filter op door EU burgers geüpload content zoals afbeeldingen en filmpjes. Ook worden nieuwe auteursrechten voor bijvoorbeeld online gepubliceerde kranten- of tijdschriftartikelen ingevoerd. Zulke maatregelen horen niet in het voorstel thuis omdat zij het open en vrije internet schaden. De ondertekenaars roepen de EU op om zich te beperken tot datgene waar het voorstel oorspronkelijk voor is bedoeld, namelijk het realiseren van een digitale interne markt.

Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) roept samen met ruim zestig internationale organisaties, waaronder Wikimedia en Mozilla, de EU op tot herziening van de voorgenomen wijziging van het auteursrecht. Het voorstel waarin de wijzigingen zijn opgenomen wordt vandaag behandeld tijdens de Raad Concurrentievermogen van de EU, waar verschillende Europese ministers aanwezig zijn.

De wijzigingen zijn een volgende stap in de totstandkoming van een eengemaakte digitale markt in de EU. Als het huidige voorstel wordt ingevoerd, komt er onder meer een filter op door EU burgers geüpload content zoals afbeeldingen en filmpjes. Daarnaast worden nieuwe auteursrechten voor bijvoorbeeld online gepubliceerde kranten- of tijdschriftartikelen ingevoerd. Zulke maatregelen horen niet in het voorstel thuis omdat zij het open en vrije internet schaden. De ondertekenaars roepen de EU op om zich te beperken tot datgene waar het voorstel oorspronkelijk voor is bedoeld, namelijk het realiseren van een digitale interne markt.

Michiel Steltman, directeur van Stichting DINL over de oproep: “Het voornemen om digitale middelen in de hele EU te kunnen leveren en gebruiken is een streven dat breed wordt gesteund, ook door de organisaties die de open brief hebben ondertekend. Toch vragen wij EU wetgevers af te zien van het voorstel om uploads van burgers in EU landen door internetproviders te laten censureren, en af te zien van het introduceren van nieuwe copyright bepalingen. In plaats daarvan vragen de organisaties de EU om meer aandacht te schenken aan het mogelijk maken van innovatie, onderwijs en onderzoek door geen extra blokkades op te werpen die de toegang tot content kunnen beperken.”

Stichting DINL verzet zich met de andere ondertekenaars sterk tegen de voorstellen voor upload filtering. Steltman: “Het betreffende artikel 13 van het wetsvoorstel is een inbreuk op de neutrale rol van platforms, internet providers en andere leveranciers van internet infrastructuur. Door zulke providers aansprakelijk en verantwoordelijk te maken voor het handhaven van auteursrechten wordt het Europese e-commerce directive, dat in 2001 juist is ingesteld om de neutrale rol van providers te borgen, uitgehold. Die neutrale rol is een pijler van een vrij, open en veilig internet en essentieel voor innovatie en de vrijheid van meningsuiting. Het voorkomt dat providers op grote schaal de activiteiten van hun gebruikers en afnemers in de gaten moeten houden om onrechtmatigheden te voorkomen. Implementatie van dit artikel is dan ook een hellend vlak dat kan leiden tot monitoring en filtering van allerlei andere vormen van internetgebruik. Providers zullen logischerwijs geen risico’s willen nemen.”

De organisaties roepen de EU op om de neutrale rol van providers te respecteren. DINL vindt verder dat voor handhaving van auteursrechten voldoende wettelijke instrumenten aanwezig zijn en roept betrokkenen op om samen te werken aan verbeteringen in de uitvoering.


Over Stichting Digitale Infrastructuur Nederland

De stichting DINL is de vertegenwoordiger en spreekbuis van aanbieders van digitale infrastructuur. Deelnemers van DINL zijn AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), DDA (Dutch Datacenter Association), DHPA (Dutch Hosting Provider Association), ISPConnect, Stichting NLnet, SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland), Nederland ICT, Vereniging van Registrars (VVR) en SURFnet. De Rabobank en NxtVn zijn respectievelijk hoofdpartner en partner van Stichting DINL.

De Nederlandse digitale infrastructuur, Nederlands digitale mainport, vormt het hart van de Nederlandse online economie. En heeft een sleutelrol in het wereldwijde internet. DINL zet zich in voor een vrij, open en veilig internet als basis voor economische groei en innovatie; de kansen van Nederland als Digital Gateway to Europe; de Cloud als basis voor IT van morgen; de ontwikkeling van de kenniseconomie als geheel.

Voor meer informatie:

dinl.nl | pr@dinl.nl |@stichtingdinl| Tel.: 070-7621070 / 030-7603322

Afbeeldingen
Contactpersonen
Over Splend

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de wereld snel veranderen. Neem contact met ons op en laat je inspireren.

berichten