Datacentermarkt regio Amsterdam groeit met 30% in 2016

13 JUNI 2017, AMSTERDAM
Samenvatting
De Dutch Datacenter Association (DDA) presenteert vandaag het rapport ‘State of the Dutch Data Centers 2017 - Room for Growth’ over de actuele stand van zaken in de Nederlandse datacenter sector. De groei voor de gehele sector bedroeg in 2016 zo’n 15%, wat heeft geresulteerd in 283.000m² aan netto vloeroppervlakte in multi tenant datacenters. De regio Amsterdam heeft een Europees record van 30% groei gerealiseerd in 2016. In totaal groeide de Nederlandse datacentermarkt de afgelopen zes jaar met gemiddeld 17,5%. Bovendien is voor de komende jaren zo’n 180.000m² aan vloeroppervlak in nieuw te bouwen multi tenant datacenters gepland.

De Dutch Datacenter Association (DDA) presenteert vandaag het rapport ‘State of the Dutch Data Centers 2017 - Room for Growth’ over de actuele stand van zaken in de Nederlandse datacenter sector. Het eerste exemplaar van het rapport is overhandigd aan Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66 met onder meer ICT in zijn portefeuille. De publicatie van het rapport valt samen met Nationale Datacenter Dag, waarop 12 bij de DDA aangesloten datacenters hun deuren openen voor het grote publiek.

In het rapport wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de datacentermarkt in Nederland in de laatste 12 maanden. De groei onder datacenters zet onverminderd door en bedroeg in 2016 zo’n 15%, wat heeft geresulteerd in 283.000m² aan netto vloeroppervlakte in multi tenant datacenters. In totaal groeide de Nederlandse datacentermarkt de afgelopen zes jaar met gemiddeld 17,5%. Bovendien is voor de komende jaren zo’n 180.000m² aan vloeroppervlak in nieuw te bouwen multi tenant datacenters gepland. 98% van deze oppervlakte zal in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) worden gerealiseerd.

Stijn Grove, directeur van de DDA over het rapport: “Dat het goed gaat met de Nederlandse datacenters is inmiddels wel bekend. Toch is het uitzonderlijk dat de sector al zes jaar op rij groeicijfers van ruim boven de tien procent realiseert. Vrijwel geen enkele andere sector van de Nederlandse economie laat een groei zien die zo bestendig is. De groei van de datacenter sector duidt ook op het razendsnel toenemende belang van de digitale economie. Het is de komende jaren cruciaal dat de sector, overheid en het overige bedrijfsleven nauw gaan samenwerken om een duurzame digitale transformatie vorm te geven.”

Opvallend is dat de MRA voor het eerst de andere grote hotspots in Europa, Londen, Parijs en Frankfurt, naar de kroon is gestegen. 2016 was wat dat betreft een uitzonderlijk jaar: niet eerder werd er in één jaar zoveel nieuwe capaciteit in datacenters afgenomen als in de MRA in 2016. Momenteel wordt er sneller ruimte in datacenters afgenomen dan dat er nieuwe capaciteit wordt gerealiseerd, waardoor het nog beschikbare bestaande vloeroppervlak binnen afzienbare tijd vol zal zijn. De 180.000m² die gepland is, zal dan ook broodnodig zijn.

Grove: “De meeste groei wordt momenteel gerealiseerd in de MRA en die groei was in 2016 maar liefst 30% ten opzichte van 2015. Dit is in Europa nog op geen enkele hotspot voor datacenters vertoond. Als we buiten de MRA kijken, zien we dat regionale datacenters in het algemeen kleinere groeipercentages realiseren. Dat heeft deels te maken met de aanwezigheid van de Amsterdam Internet Exchange in de MRA, en de grote concentratie van tech- en mediabedrijven in die regio. Toch verwachten wij dat ook de vraag naar vloeroppervlak in regionale datacenters de komende jaren snel zal groeien. Dit komt door de opkomst van het Internet of Things en het snel stijgende aantal MKB bedrijven dat hun IT onderbrengt in datacenters.

Het rapport is te downloaden via deze link.


Over de Dutch Datacenter Association

Dutch Datacenter Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland, fundament van de digitale economie. DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met een missie: het versterken van de economische groei en het profileren van de datacenter sector naar de overheid, media en samenleving.

DDA verwoordt standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties. Het toont leiderschap door leden te faciliteren en te stimuleren tot operationele verbetering in de vorm van ‘best practices’. DDA bevordert onderwijs en levert een bijdrage aan technische normen waarmee de datacenter industrie zich in Nederland en daarbuiten verder kan onderscheiden.

De Dutch Datacenter Association is één van de oprichters van de koepel Digitale Infrastructuur Nederland, DINL. Deze koepel verenigt de organisaties die de digitale infrastructuur mogelijk maken in Nederland. Ook werkt de DDA intensief samen met Digital Gateway to Europe, de organisatie ter promotie van de digitale mainport van Nederland. DDA werkt daarnaast actief samen met marktpartijen, overheid en andere belangenorganisaties.


Afbeeldingen
Contactpersonen
Over Splend

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de wereld snel veranderen. Neem contact met ons op en laat je inspireren.

berichten