Toekenning subsidie Cloud Engineering Rotterdam zorgt voor vernieuwing onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt in de regio

Stichting DINL feliciteert Cloud Engineering Rotterdam met verkregen subsidie van Regionaal Investeringsfonds MBO

19 OKTOBER 2017, LEIDSCHENDAM
Samenvatting
Negen samenwerkingsverbanden tussen MBO-scholen en bedrijven ontvangen circa 9 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het budget voor het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF). Een bijdrage is toegekend aan het Albeda College, als penvoerder van de samenwerkingsschool Techniek College Rotterdam van Albeda en Zadkine, met een practoraat Cloud Engineering Rotterdam.

Negen samenwerkingsverbanden tussen MBO-scholen en bedrijven ontvangen circa 9 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het budget voor het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF). Een bijdrage is toegekend aan het Albeda College, als penvoerder van de samenwerkingsschool Techniek College Rotterdam van Albeda en Zadkine, met een practoraat Cloud Engineering Rotterdam.

Digitale technologie is onmisbaar voor de Nederlandse economie. Ondanks de digitalisering en het grote aantal IT-innovaties, is het toenemende personeelstekort in de Nederlandse IT-sector opvallend te noemen. Mede om die reden is Cloud Engineering Rotterdam een samenwerking aangegaan met verschillende bedrijven in de cloud- en datacentersector in de regio Rotterdam. Deze samenwerkingen zorgen voor een nieuwe lichting geschoolde medewerkers en een nauwere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Minister Bussemaker over het RIF: "We hebben de afgelopen jaren veel gedaan om het MBO innovatief en wendbaar te maken. Het Regionaal Investeringsfonds laat zien dat, anders dan critici stellen, de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven op regionaal niveau tot bijzondere initiatieven en resultaten leidt."

Stichting DINL is al vanaf het begin betrokken bij Cloud Engineering Rotterdam. Als koepelorganisatie zet zij zich, samen met de deelnemende organisaties ISPConnect, DHPA en Dutch Data Center Association, in voor een betere aansluiting tussen het IT-onderwijs en het bedrijfsleven. Simon Besteman, directeur ISPConnect & portfoliohouder onderwijs DINL: "Stichting DINL ziet grote kansen voor het MBO. Juist daar moet de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt, en de doorstroom naar het HBO verbeteren. Alleen op die manier kan de toenemende vraag naar specialisten op termijn worden ingevuld".

Cloud Engineering Rotterdam zal tevens samenwerken met stichting Cloud IT Academy, waar Stichting DINL de initiatiefnemer van is. "Deze duale HBO-opleiding kijkt in de regio Rotterdam naar doorgroeikansen voor MBO-studenten en werft actief stageplaatsen voor het initiatief" aldus Besteman.

Stichting DINL verheugt zich op de samenwerking en zal zich samen met haar deelnemers de komende vier jaar blijvend inzetten om banen te creëren voor MBO-studenten in de cloud- en datacentersector.


Over Stichting Digitale Infrastructuur Nederland
De stichting DINL is de vertegenwoordiger en spreekbuis van aanbieders van digitale infrastructuur. Deelnemers van DINL zijn AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), DDA (Dutch Data Center Association), DHPA (Dutch Hosting Provider Association), ISPConnect, Stichting NLnet, SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland), Nederland ICT, Vereniging van Registrars (VVR) en SURFnet. De Rabobank en NxtVn zijn respectievelijk hoofdpartner en partner van Stichting DINL.

De Nederlandse digitale infrastructuur, Nederlands digitale mainport, vormt het hart van de Nederlandse online economie. En heeft een sleutelrol in het wereldwijde internet. DINL zet zich in voor een vrij, open en veilig internet als basis voor economische groei en innovatie; de kansen van Nederland als Digital Gateway to Europe; de Cloud als basis voor IT van morgen; de ontwikkeling van de kenniseconomie als geheel.

Voor meer informatie:
dinl.nl | pr@dinl.nl | Tel.: 070-7621070 / 030-7603322

Afbeeldingen
Contactpersonen
Over Splend

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de wereld snel veranderen. Neem contact met ons op en laat je inspireren.

berichten