Rabobank erkent belang digitale mainport door samenwerking met Stichting DINL te continueren

Bank onderschrijft de sterke rol en betekenis van de Nederlandse digitale infrastructuur als digitale mainport voor Nederland

27 OKTOBER 2017, LEIDSCHENDAM
Samenvatting
De Rabobank zet haar partnership met Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) voort. In 2016 heeft Rabobank zich aangesloten als hoofdpartner bij Stichting DINL. Het verlengen van de samenwerking is voor beide partijen een logische stap. De Rabobank onderschrijft de sterke rol en betekenis van de Nederlandse digitale infrastructuur als digitale mainport voor Nederland en de rol die dit speelt bij de digitalisering van het bedrijfsleven.

De Rabobank zet haar partnership met Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) voort. In 2016 heeft Rabobank zich aangesloten als hoofdpartner bij Stichting DINL. Het verlengen van de samenwerking is voor beide partijen een logische stap. De Rabobank onderschrijft de sterke rol en betekenis van de Nederlandse digitale infrastructuur als digitale mainport voor Nederland en de rol die dit speelt bij de digitalisering van het bedrijfsleven. Vanuit die gedachte participeerde de bank recentelijk in twee door Deloitte uitgevoerde onderzoeken op dit gebied waarbij de conclusie was dat Nederland een wereldwijde koploper is op het gebied van digitale infrastructuur.

Rabobank en DINL gaan zich inspannen voor het verder versterken van de digitale mainportfunctie en het benutten van de kansen die de digitale infrastructuur opleveren voor de Nederlandse economie. Daarnaast is er een mogelijkheid voor het direct uitwisselen van kennis waarmee beide organisaties hun positie kunnen versterken en Rabobank haar klanten en prospects in de snel veranderende ICT-sector op een hoogwaardige manier kan bedienen.

Concurrentiekracht
Rabobank ziet een sterke digitale infrastructuur als een belangrijke randvoorwaarde voor het uitbouwen van de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven. “Het is voor ons als Rabobank evident dat de digitalisering van het bedrijfsleven van groot belang is en dat de ICT-sector als toeleverancier hierin een zeer belangrijke rol speelt”, zegt Mark van Kampen, sectorspecialist ICT dienstverlening van de Rabobank. “Een betrouwbare en veilige digitale infrastructuur is daarvoor essentieel en daar zet DINL zich voor in. Daarnaast biedt het partnership met DINL veel mogelijkheden bijvoorbeeld op het gebied van kennisuitwisseling. Daarmee kunnen we onze klanten en prospects in de ICT-sector nog beter bedienen en echt begrijpen wat hen bezig houdt.” Tot slot wil Rabobank ook haar steentje bijdragen aan maatschappelijke thema’s in de sector zoals bijvoorbeeld de aansluiting van het onderwijs op de vraag vanuit de ICT-sector. “Bij dit thema zetten wij als Rabobank bijvoorbeeld actief ons netwerk in,” aldus van Kampen.

“Als een van de grootste kredietverleners in Nederland maakt de Rabobank investeringen mogelijk in de verdere ontwikkeling en versterking van de digitale mainport”, aldus DINL directeur Michiel Steltman. “Het partnership dat door de Rabobank en DINL gesloten is, illustreert hoe een veelzijdig en sterk digitaal ecosysteem bijdraagt aan die groei.” Stichting DINL kijkt daarom vol enthousiasme uit naar het vervolg van de samenwerking.


Over Stichting Digitale Infrastructuur Nederland
De Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) is de koepelorganisatie en spreekbuis van bedrijven en organisaties die acteren als facilitators van de online wereld. De Nederlandse digitale infrastructuur is een digitale mainport, en omvat een omvangrijk ecosysteem van internetknooppunten, domain registrars, data carriers, datacenters, cloudbedrijven en vele andere organisaties die met hun diensten aan de basis staan van de online economie. Zij vervullen een sleutelrol binnen het wereldwijde internet. Deelnemers van DINL zijn AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), DDA (Dutch Data Center Association), DHPA (Dutch Hosting Provider Association), ISPConnect, Nederland ICT, NLnet, SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland), SURFnet en de VVR (Vereniging van Registrars). Partners van DINL zijn de Rabobank (hoofdpartner) en NxtVn.

DINL's activiteiten omvatten voorlichting, promotie, het bevorderen innovatie van het ICT-onderwijs en digitale vaardigheden, en het werken aan vertrouwen in de Nederlandse digitale economie door het verbeteren van cyber security en bestrijden van cybercrime en abuse.

Voor meer informatie
dinl.nl | pr@dinl.nl | @stichtingdinl | Tel.: 070-7621070 / 030-7603322

Contactpersoon Rabobank:
Mark van Kampen, Sectormanager ICT Dienstverlening Rabobank / mark.van.kampen@rabobank.nl

Afbeeldingen
Contactpersonen
Over Splend

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de wereld snel veranderen. Neem contact met ons op en laat je inspireren.

berichten