266531 belang van connectiviteit voor digitale transformatie pr 1b606c large 1511978300

Europese lokale exploitanten: telecommunicatieregels moeten juiste stimulansen bieden voor de uitrol van glasvezel in Europa

Frankfurt, 14 maart 2018 - Glasvezelnetwerken vormen de basis voor de ontwikkeling van onze digitale economie en samenleving. Zij maken technologische innovaties zoals 5G mogelijk en toekomstige diensten op het gebied van gezondheid, industrie of mobiliteit, die zowel het Europese bedrijfsleven als de burgers ten goede komen.

Tegen de achtergrond van de lopende onderhandelingen over de herziening van het Europese wetgevingskader voor telecommunicatie (Telecom-code) en de vraag hoe de glasvezelmarkten in de toekomst moeten worden gereguleerd, roept de European Local Fiber Alliance (ELFA) besluitvormers op om de uitrol van snelle glasvezelnetwerken naar panden (Fiber To The Premise, FTTP) te bevorderen. Tegelijkertijd moet ook duurzame concurrentie op de markt worden gewaarborgd. De Nederlandse Fiber Carrier Association (FCA) staat als lid van de ELFA achter deze oproep.

Om het potentieel van deze toekomstbestendige infrastructuur ten volle te benutten, moedigen we een slim marktontwerp aan. Alle marktspelers kunnen daarmee FTTP in een concurrerende omgeving inzetten. We stellen echter met grote bezorgdheid vast dat de huidige beleids- en regelgevingsdiscussie zich meestal tussen twee extreme polen beweegt. Enerzijds een onvoorwaardelijke volledige deregulering van voormalige monopolististen en anderzijds een uitbreiding van de regelgeving tot alle marktdeelnemers, onafhankelijk van marktmacht (symmetrische regulering). De ELFA-leden zijn ervan overtuigd dat geen van deze opties zal leiden tot een brede uitrol van glasvezel en evenmin zal bijdragen aan een concurrerende marktstructuur - zeker niet als beide uitersten naast elkaar worden ingevoerd omwille van een politiek compromis.

Wij zijn van mening dat een volledige deregulering van de glasvezelnetwerken van de gevestigde exploitanten in de vorm van "regulatory holidays" niet alleen de concurrentie in de toekomst dreigt te belemmeren vanwege ontoereikende, onduidelijke of geen voorwaarden, maar ook het reeds bereikte concurrentieniveau dreigt terug te schroeven. Een dergelijk scenario zou waarschijnlijk leiden tot het herstel van monopolistische structuren op de markt. Een gelijktijdige invoering van verplichtingen inzake symmetrische toegang voor alle marktdeelnemers, ongeacht hun positie in de markt, vormt een straf voor degenen die glasvezel in semi-stedelijke en landelijke gebieden uitrollen, waarbij vaak de grenzen van rentabiliteit moeten worden opgezocht.

In het licht van deze radicale opties stelt ELFA daarom een evenwichtiger aanpak voor de glasvezelmarkten voor:

1. Wij streven ernaar de voorkeur te geven aan open-toegangsmodellen boven traditionele ex ante regelgeving, aangezien de samenwerkingsovereenkomsten op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden worden gesloten en door een grote meerderheid van de markt worden aanvaard.

2. Als commerciële onderhandelingen worden geweigerd of zelfs mislukken, steunen wij de mogelijkheid voor de nationale regelgevende instantie om tussenbeide te komen en als scheidsrechter op te treden om geschillen te beslechten.

3. Deze regels mogen niet worden toegepast in een starre, uniformen aanpak, maar moeten worden aangepast aan nationale omstandigheden.

Onder dergelijke omstandigheden blijven de leden van ELFA zich inzetten voor een uitgebreide FTTP-dekking om een Europese Gigabit Society tot stand te brengen die kan concurreren met andere regio's in de wereld.

________________________________

De EUROPEAN LOCAL FIBRE ALLIANCE (ELFA) is de gemeenschappelijke stem van alternatieve openbare en particuliere lokale glasvezelexploitanten die oproepen tot een ambitieuze Europese digitale agenda, met inbegrip van de versnelde uitrol van glasvezel in Europa om netwerken met een zeer hoge capaciteit (VHC) voor burgers en bedrijven van stroom te voorzien.

ELFA is van mening dat concurrentie een belangrijke motor is voor hogere investeringen in glasvezelnetwerken in Europa en de grootste voordelen biedt voor Europese burgers en bedrijven.

Over ELFA: Onze visie is gericht op het creëren van duurzame, op glasvezel gebaseerde infrastructuren voor alle vaste en mobiele netwerken in zowel stedelijke als landelijke gebieden in heel Europa. De leden zetten zich in voor het gebruik van deze infrastructuren voor de economische en sociale ontwikkeling van gemeenschappen ten behoeve van Europese burgers en bedrijven. Leden van ELFA nemen deel aan veel van de meer dan 300 glasvezelprojecten in Europa, die meer dan 50 miljoen huishoudens en 20 miljoen aansluitingen omvatten (IDATE, 2016).

274625 elfa%20deelnemers 4afbaf large 1520859800
Over Splend

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de wereld snel veranderen. Neem contact met ons op en laat je inspireren.

berichten