279188 hoogspanning e1524041386601 2b5cc4 original 1525275560

Acute capaciteitsproblemen Nederlandse stroominfrastructuur zetten langdurige rem op digitale economie

Amsterdam, 3 mei 2018 - De Nederlandse digitale economie stevent af op een groot probleem door acute capaciteitsproblemen in onze stroominfrastructuur. De groei van de Nederlandse economie komt hierdoor onder druk te staan. Daarnaast kan de energietransitie waarin we overschakelen op groene stroom niet beginnen, omdat simpelweg deze energie niet kan worden afgeleverd.

 

Brandbrief

Rond Amsterdam is op dit moment de nood het hoogst. Op verschillende plaatsen is uitbreiding van het stroomnetwerk niet meer mogelijk. Het succes van de digitale economie en haar internationale concurrentiepositie hangt in sterke mate af van hoe goed de energie infrastructuur is en meegroeit. Dit vraagt om een integraal actieplan, een dedicated taskforce en grote investeringen.

 

Vandaar dat de datacentersector, verenigd in de Dutch Data Center Association (DDA), als grote stroomverbruikers onlangs een brandbrief hebben gestuurd naar minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

 

De digitale transformatie en energietransitie

Onze samenleving zit in een van de grootste veranderingen ooit. Door de sterk groeiende digitalisering verdwijnen, veranderen of ontstaan gehele industrieën. Alles wat online gebeurt, loopt via datacenters. Nederland is als datacenterland daarin uitstekend voorgesorteerd.

 

Tegelijkertijd schakelen we versneld over van een fossiele naar een duurzame energievoorziening. Beide veranderingen hebben met elkaar gemeen dat ze zich in een heel hoog tempo voltrekken. Cruciaal is daarin een robuuste stroominfrastructuur die meegroeit in hetzelfde tempo.

 

'Er moet noodplan komen voor dit probleem', zegt directeur Stijn Grove van de DDA. Volgens hem komt de positie van Nederland als 'digitale koploper' in gevaar. 'Op Schiphol-Rijk is de stroom de komende vier jaar al ''op'', in Amsterdam Zuidoost en op het Science Park is het al bijna zover.' Deze drie campussen zijn een hotspot als locatie voor datacenters.

 

Uitstel is niet mogelijk

Het belang is groot: de digitale mainport, ook wel “Digital Gateway to Europe” genoemd, is een magneet voor het aantrekken van bedrijven. Al jaren zijn de datacenter en cloud-sector met 20% van het totaal, de grootste industrie in Nederland qua buitenlandse investeringen. Tevens levert dit Nederland de meeste aantal banen op van alle sectoren.

 

‘Er is actie nodig gezien de acute situatie en gezien de nog verwachte groei van het stroomverbruik’, aldus Grove. ‘Zorg dat er extra middelen beschikbaar komen voor noodzakelijke uitbreidingen, los weeffouten in de wetgeving op, verkort vergunningstrajecten, zet groot in op het opleiden en aantrekken van voldoende technisch personeel en doe dit alles snel. Zonder nu te beginnen met het aanleggen van voldoende infrastructuur blijven we namelijk nog lang afhankelijk van (Gronings) aardgas, steenkolen en benzine - dat lijkt ons geen goede zaak voor Nederland.’

_________________________________________________

Over Dutch Data Center Association

De Dutch Data Center Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland, fundament van de digitale economie. DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met een missie: het versterken van de economische groei en het profileren van de datacenter sector naar de overheid, media en samenleving.

Wij verwoorden standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties. Het toont leiderschap door leden te faciliteren en te stimuleren tot operationele verbetering in de vorm van ‘best practices’. DDA bevordert onderwijs en levert een bijdrage aan technische normen waarmee de datacenter industrie zich in Nederland en daarbuiten verder kan onderscheiden.

De Dutch Data Center Association is één van de oprichters van de koepel Digitale Infrastructuur Nederland, DINL. Deze koepel verenigt de organisaties die de digitale infrastructuur mogelijk maken in Nederland. Ook werken wij intensief samen met Digital Gateway to Europe, de organisatie ter promotie van de digitale mainport van Nederland. Tenslotte werken wij actief samen met marktpartijen, overheid en andere belangenorganisaties.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dutch Data Center Association

+31 20 3037860 / info@dutchdatacenters.nl

Download PDF
Download PDF
Over Splend

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de wereld snel veranderen. Neem contact met ons op en laat je inspireren.

berichten