226191 fca%20header 9c1e9f large 1475500084

Europese fiber carriers gematigd positief over nieuwe Europese telecomcode

De European Local Fibre Alliance ziet nog belangrijke openstaande kwesties voor de omzetting van het nieuwe Europese telecommunicatiekader maar verwelkomt de politieke overeenstemming over de belangrijkste aspecten ervan.

 

Brussel, 7 juni 2018 - Op 5 juni 2018 is tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad, na meer dan een half jaar intensieve onderhandelingen, een politiek compromis bereikt over het voorgestelde Europese kader voor elektronische communicatie (telecomcode). De European Local Fibre Alliance (ELFA), waar de Fiber Carrier Association bij is aangesloten, erkent de aanzienlijke inspanningen die zijn geleverd om een ​​algeheel werkbaar compromis te bereiken, vooral gezien de uiteenlopende nationale belangen van de lidstaten in de Raad. Met een focus op een competitieve marktwerking van de glasvezelimplementatie is ELFA content over de huidige overeenkomst maar behoudt zij bedenkingen ten aanzien van veel van de nieuwe complexe en bureaucratische regels.

 

Vanuit het perspectief van Europese lokale glasvezeloperatoren (fiber carriers) verdienen de volgende bepalingen bijzondere aandacht tijdens de omzetting van de nieuwe richtlijn:

 

Co-investeringsbepalingen (artikelen 74 en 76bis):

Wij vinden het een goed idee van de Commissie om co-investeringen tussen voormalige monopolistische spelers (exploitanten met aanmerkelijke marktmacht, SMP) en alternatieve netwerkexploitanten te bevorderen om een ​​uitgebreide glasvezelimplementatie in heel Europa te realiseren. De handhaving op het belang van het glasvezelcriterium in een overigens technologisch neutrale definitie van nieuwe very high capacity (VHC)-netwerken is in dit opzicht bijzonder welkom. Evenals de vereiste om daadwerkelijk samen te werken, d.w.z. overeenkomsten te sluiten, het netwerk open te stellen voor ander marktpartijen en te voldoen aan verschillende andere voorwaarden ter bescherming van de concurrentie voordat het wettelijke vangnet wordt weggenomen. Tijdelijke vrijstelling van regelgeving en andere onvoorwaardelijke deregulering die leiden tot een waarschijnlijke her-monopolisering van de markt zijn van de tafel, maar zouden niet opnieuw via de achterdeur moeten worden ingebracht bij de omzetting van het nieuwe kader.

Symmetrische verplichtingen (artikel 59, lid 2): Teneinde knelpunten in de infrastructuur te voorkomen, met name in gebouwen, heeft de Commissie voorgesteld de toegangsverplichtingen uit te breiden tot alle (inclusief niet-dominante) marktspelers. ELFA-leden hebben kritiek geuit op deze benadering van symmetrische verplichtingen, aangezien het de introductie van glasvezel in plattelandsgebieden in de EU aanzienlijk dreigt te belemmeren. In deze geest verwelkomen wij de uitzonderingen voor kleine en lokale projecten waarvan de levensvatbaarheid in het gedrang kan komen, evenals voor exploitanten die hun netwerken openen. De lidstaten moeten er echter nog steeds voor zorgen dat deze nieuwe regels werken ten gunste van een uitgebreide glasvezelimplementatie in hun respectievelijke marktomgevingen.

Oligopolie-regulering (artikel 61):De invoering van regulerende maatregelen om de opkomst van oligopolistische marktstructuren in een select aantal EU-landen aan te pakken, was een ander prominent onderwerp in de nieuwe telecommunicatiewet. We waarderen het dat de onderhandelaars uiteindelijk besloten hebben om nieuwe, nog niet geteste concepten welke het huidig wettelijk kader zouden kunnen ondermijnen, niet in te voeren maar in plaats daarvan op de onlangs aangepaste SMP-richtlijnen van de Europese Commissie leunen, die het verduidelijkte om ten volle rekening te houden met deze trend.

 

ELFA en haar leden willen graag van de gelegenheid gebruik maken om de onderhandelaars te feliciteren en kijken ernaar uit om de werkzaamheden met betrekking tot dit belangrijke dossier voort te zetten tijdens het nationale omzettingsproces.

De EUROPEAN LOCAL FIBRE ALLIANCE (ELFA) is de gedeelde stem van alternatieve publieke en private lokale glasvezelnetwerkoperatoren die pleiten voor een ambitieuze Europese digitale agenda, waaronder de versnelde invoering van glasvezel in Europa voor zeer hoge capaciteit (VHC)-netwerken. ELFA is van mening dat concurrentie een belangrijke aanjager is van hogere investeringen in glasvezelnetwerken in Europa en daarmee de grootste voordelen oplevert voor Europese burgers en bedrijven.

Download PDF
Download PDF
Over Splend

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de wereld snel veranderen. Neem contact met ons op en laat je inspireren.

berichten