254781 datacenter 762eab large 1501738561

DDA en ICTRecht bundelen juridische kennis over datacenters in nieuw rapport

Vandaag publiceren de Dutch Data Center Association (DDA) en juridisch adviesbureau ICTRecht de derde editie van het rapport Datacenter & Recht. Het rapport behandelt onder meer de impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op de datacenter sector en de discussie omtrent de beveiliging van IoT-apparaten. Daarnaast wordt gekeken naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van continuïteit in de cloud, de juridische situatie aangaande cryptogeld en het level playing field bij ICT-aanbestedingen.

"Met de toenemende invloed van de digitale sector in de samenleving en economie, groeit ook haar verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid om continue diensten te leveren en om zorgvuldig met data om te gaan. Immers zijn we inmiddels elke dag afhankelijk van de online diensten, die allemaal in datacenters staan", constateert Stijn Grove, Managing Director van de DDA. "Het is daarom van essentieel belang dat de sector op juridisch gebied volledig geïnformeerd is. Om deze reden brengen wij samen met ICTRecht, voor het derde jaar op rij, het rapport Datacenter & Recht uit. Gericht op datacenters, maar ook zeker relevant voor andere schakels in de digitale keten."

Vertrouwen als randvoorwaarde

Op 25 mei 2018 werd de AVG in werking gesteld, met als doel om de gegevens van EU-burgers beter te beschermen. Wat dit concreet inhoudt voor de datacenter branche en wat de laatste ontwikkelingen zijn op dit gebied, wordt duidelijk in het rapport. Grove: "De ambitie van de EU om persoonsgegevens nog beter te beschermen sluit naadloos aan op de kernkwaliteiten van de datacenter sector, waar medewerkers, klanten en andere partijen erop vertrouwen dat datacenters zorgvuldig met hun (persoons)gegevens omgaan. Conformeren aan de AVG is een doorlopend proces waarbij de sector investeert in continue verbetering.

Het rapport dat wij hebben opgesteld biedt daar concrete informatie en handvatten voor".

Internet of Things

Ook het Internet of Things (IoT) thema komt aan bod. IoT kenmerkt de verschuiving van de aanwezigheid van personen op het internet naar de aanwezigheid van apparaten op het internet. Door apparaten met het internet te verbinden krijgen deze steeds meer nuttige functies. Echter brengt het ook veiligheidsrisico’s met zich mee. Bijvoorbeeld als een hacker inbreekt op je alarmsysteem of als een netwerk van IoT-apparaten wordt ingezet voor een DDoS-aanval. Maar wie kan aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door IoT apparaten? En wat moet er gebeuren om de veiligheid van de digitale samenleving te waarborgen? Een update van deze discussie wordt belicht in deze publicatie.

Cryptogeld

Betalen we in de toekomst alles met cryptogeld? Dit is een vraag die nog niet te beantwoorden is. Wel zien we dat de wetgever de toenemende belangstelling hiervoor heeft gesignaleerd. Vanuit Europa is er inmiddels wetgeving op komst om deze geldstromen in kaart te brengen en de veiligheid voor consumenten te verhogen. Hoewel dit nog een lange weg zal worden, valt niet te ontkennen dat dit een fascinerend nieuw rechtsgebied is dat de komende decennia een stempel op ons dagelijkse leven zal drukken. Ook hier staan we in deze publicatie bij stil. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op www.ictrecht.nl.

Het rapport is vanaf vandaag te downloaden via de website van de DDA.

Over Dutch Data Center Association

Dutch Data Center Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland, fundament van de digitale economie. DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met een missie: het versterken van de economische groei en het pro leren van de datacenter sector naar de overheid, media en samenleving.

Wij verwoorden standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties. Het toont leiderschap door leden te faciliteren en te stimuleren tot operationele verbetering in de vorm van ‘best practices’. DDA bevordert onderwijs en levert een bijdrage aan technische normen waarmee de datacenter industrie zich in Nederland en daarbuiten verder kan onderscheiden.

De Dutch Data Center Association is één van de oprichters van de koepel Digitale Infrastructuur Nederland, DINL. Deze koepel verenigt de organisaties die de digitale infrastructuur mogelijk maken in Nederland. Ook werken wij intensief samen met Digital Gateway to Europe, de organisatie ter promotie van de digitale mainport van Nederland.Tenslotte werken wij actief samen met marktpartijen, overheid en andere belangenorganisatie.

Over ICTRecht

ICTRecht levert deskundig en praktisch juridisch advies. Onze ambitie is hét juridisch adviesbureau van Nederland te zijn als het gaat om ICT en recht.Wij zijn pragmatisch, exibel en kundig en bieden veel ruimte voor originaliteit en eigen initiatief.Door samenwerking met partnerkantoren bieden wij complete diensten (full-service) aan de klant.

ICTRecht heeft twee vestigingen (Amsterdam en Groningen) en vier kernactiviteiten, opgezet in aparte bedrijfsafdelingen: juridische advisering, trainingen, juridische detachering en overeenkomstenverkoop (via juridische automatisering).

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Eline Stuivenwold

Dutch Data Center Association+31 020 3037860

eline@dutchdatacenters.nl

www.dutchdatacenters.nl

Download PDF
Download PDF
Over Splend

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de wereld snel veranderen. Neem contact met ons op en laat je inspireren.

berichten