200975 isp%20connect 8fe235 large 1459345689

BTW-verleggingsregeling niet van toepassing op aanbieders van hosting en colocatie

Hosting- en colocatiediensten vallen niet onder de BTW-verleggingsregeling voor telecommunicatie. Dat blijkt uit navraag door ISPConnect bij de Belastingdienst. De regeling, die op 1 september 2017 van kracht werd, is bedoeld om BTW fraude te bestrijden. Onbedoeld zorgde de regeling ook voor veel onduidelijkheid onder aanbieders van servercapaciteit, opslagruimte, en colocatie. De branchevereniging voor Internet Service Providers ontving het afgelopen jaar dan ook regelmatig vragen vanuit zijn achterban hierover.

Simon Besteman, directeur van ISPConnect, is blij dat de Belastingdienst nu uitsluitsel heeft gegeven. “De telecommunicatiediensten waar de regeling betrekking op heeft zijn beschreven in de Wet op de omzetbelasting uit 1968. In die periode was er natuurlijk nog geen internet, hosting of colocatie. De vraag was dan ook of deze diensten onder de regeling vallen. Eén van de leden van ISPConnect deed daarom navraag bij de Belastingdienst, maar die hield in eerste instantie vast aan de definitie uit 1968. Het lijkt misschien een wat academische aangelegenheid, maar met zo’n 4500 hosters en vele honderden aanbieders van colocatie in Nederland is het belangrijk dat er helderheid is. Zij willen gewoon aan de wet voldoen en hun boekhouding op orde hebben, maar dan moeten ze wel weten welke wet- en regelgeving op hen van toepassing is.”

Omdat de Belastingdienst niet meteen helder kon maken of hosting en colocatie onder de regeling vallen, besloot ISPConnect een andere benadering te kiezen. “Om duidelijkheid te krijgen heeft ISPConnect hosting, colocatie en het aanbieden van e-maildiensten nader gedefinieerd”, vertelt Besteman. “Met die definities in de hand is de Belastingdienst gevraagd of deze diensten onder de verleggingsregeling vallen. Daar heeft de fiscus nu uitsluitsel over gegeven, ten positieve wat ons betreft.”

ISPConnect hoopt dat zijn achterban maar ook de bredere community van hosters en aanbieders van colocatie nu voldoende duidelijkheid hebben. De vereniging stelt de brief van de Belastingdienst waarin het besluit staat beschreven openbaar beschikbaar.

Over ISPConnect

ISPConnect is de branchevereniging van Internet Service Providers en heeft als belangrijkste doel de belangen van haar leden collectief te behartigen. Dat doet ISPConnect op de punten privacy, veiligheid, imago en onderwijs. Als vereniging heeft ISPConnect een brede achterban van meer dan 100 leden. Die schaalgrootte zorgt ervoor dat wij een uitgebreid draagvlak hebben binnen de sector en een legitieme gesprekspartner zijn voor de stakeholders met wie wij namens de hostingsector praten.

Wij bieden rechtstreekse hands-on services aan onze leden (zoals Algemene Voorwaarden, contracten en SLA’s), juridisch en fiscaal advies, een geschillencommissie en advies bij fusies en acquisities. We leiden zelfstandig en binnen de koepel DINL een aantal programma’s om onderwijs voor de hostingbranche te verbeteren, diversiteit in de ICT sector te bevorderen en de instroom van jonge mensen naar de sector soepeler te laten verlopen.

Download PDF
Download PDF
Over Splend

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de wereld snel veranderen. Neem contact met ons op en laat je inspireren.

berichten