Europese datacenter vertegenwoordigers zetten eerste stap naar nauwe samenwerking

Amsterdam, 16 januari 2019 - Vanochtend vond de eerste pan-Europese bijeenkomst van datacenter brancheorganisaties plaats in Amsterdam. De bijeenkomst was bedoeld om verder kennis te maken en gezamenlijke speerpunten te formuleren, waaronder de omgang met nieuwe wet- en regelgeving vanuit de EU en capaciteitsproblemen op elektriciteitsnetwerken.

Stijn Grove, directeur van de Dutch Data Center Association en initiatiefnemer van de bijeenkomst, is tevreden het multilateraal overleg tussen Europese datacenter sector vertegenwoordigers. “We hebben er voor gekozen om in aansluiting op de tweedaagse conferentie KickStart Europe, waar ook dit jaar weer een heel groot deel van de Europese datacenter industrie aanwezig was, de sectororganisaties uit te nodigen om gemeenschappelijk actie te kunnen ondernemen. De onstuimige groei van de behoefte aan de dienstverlening die datacenters bieden is een Europees fenomeen. Dat betekent dat we ook allemaal met dezelfde kwesties te maken hebben.”

"De Deense datacentermarkt groeit snel en we moeten samenwerken om de wederzijdse uitdagingen aan te pakken en te profiteren van gezamenlijke kansen” zegt Merima Dzanic van de Danish Data Center Industry. “We zijn bezig met het creëren van een ecosysteem waarin alle soorten datacenters tot bloei kunnen komen. Als Europese landen moeten we ervoor zorgen dat we concurrerend blijven met de VS en Azië, en om dat te kunnen doen, moeten we samenwerken. Daarom vinden wij het erg belangrijk dat de bijeenkomst van vandaag heeft plaatsgevonden.”

Voorbeeldfunctie

Nederland heeft als Digital Gateway to Europe een voorbeeldfunctie bij het behartigen van de belangen van de datacenter sector. Het is één van de eerste landen in Europa waar de sector stevig op de kaart is komen te staan doordat de branche zichzelf georganiseerd heeft. Dat voorbeeld heeft ertoe geleid dat in veel andere Europese landen nu ook sectororganisaties in het leven geroepen zijn, niet in de laatste plaats omdat in vrijwel heel Europa veel gemeenschappelijk uitdagingen op de datacenter sector af komen.

"We moeten als datacenters meer samenwerken in Europa om zaken zo efficient mogelijk te laten verlopen. We moeten ons met een objectieve, eenduidige stem naar de buitenwereld presenteren, want samen krijg je meer voor elkaar. Deze bijeenkomst is daarom heel belangrijk om verdere stappen te zetten naar de toekomst”, aldus Friso Haringsma van Agora, de Belgische branche organisatie van datacenters.

Grove: “Ook in Duitsland, België of Ierland is het lastig voor datacenter operators om vacatures te vervullen. En ook in Denemarken en Zweden vraagt men zich af wat het effect zal zijn van nieuwe Europese regelgeving en hoe daar aan voldaan moet worden, of zoekt men manieren om beleidsmakers en politici uit te leggen wat het belang is van de datacenter sector voor de economische ontwikkeling van het land. Op al deze fronten en op andere gebieden gaan we samenwerken; door onze kennis en middelen te bundelen op gemeenschappelijke onderwerpen kunnen we elkaar versterken.”

De bijeenkomst werd door zo’n 15 organisaties uit 12 landen bijgewoond. De ambitie is om in 2019 de basis die is gelegd voor verdere samenwerking verder te verstevigen en de eerste concrete projecten te lanceren.

Over de Dutch Data Center Association

Dutch Data Center Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland, fundament van de digitale economie. Stichting DDA verbindt inmiddels 90% van de marktleidende datacenters in Nederland met een missie: het versterken van de economische groei en het profileren van de datacenter sector naar de overheid, media en samenleving. Wij verwoorden de standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties en werken daarin in een zo’n breed mogelijke coalitie.

De DDA heeft vier focusgebieden: energie, duurzaamheid, onderwijs & arbeidsmarkt en economie & promotie. We zetten ons in op het verbeteren en vergroenen van onze stroomvoorziening. We zijn actief op het gebied van duurzaamheid en vooral op het hergebruik van datacenter restwarmte. In goede samenwerking met het onderwijs proberen we leerlingen te interesseren om voor deze industrie te kiezen. Tot slot promoten we onze industrie middels events en publicaties in binnen- en buitenland, en onze positie als Digital Gateway to Europe als digitale mainport.

We leveren tevens een bijdrage aan technische normen waarmee de datacenter industrie zich in Nederland en daarbuiten verder kan onderscheiden en we faciliteren onze leden en partners actief met informatie over

relevante marktontwikkelingen tijdens onze vele (interne) events en via vele mediakanalen.

Download PDF
Download PDF
Over Splend

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de wereld snel veranderen. Neem contact met ons op en laat je inspireren.

berichten