Glasvezelsector werkt samen aan toekomstbestendige netwerken

De Nederlandse glasvezelsector komt op 18 juni aanstaande samen in Zwolle tijdens de Fiber Vakdag om te spreken over toekomstbestendige glasvezelinfrastructuren. Deze dag wordt voor het tweede jaar op rij georganiseerd om alle stakeholders van de sector bij elkaar te brengen. Dat is hard nodig, want de komende jaren zal de vraag naar datanetwerken met zeer hoge capaciteiten snel groeien. De verwachting is dat in ieder geval tot 2026 de behoefte aan zogenaamde downstream capaciteit op netwerken jaarlijks met 40% of meer zal toenemen. Die behoefte wordt gevoed door nieuwe diensten voor consumenten en de groei van bestaande diensten zoals 4K streaming video. Ook de steeds bredere adoptie van cloud- en andere zakelijke digitale diensten draagt bij aan deze groei.

Glasvezelnetwerken spelen een sleutelrol in deze ontwikkelingen. De Fiber Vakdag zal daarom ook dit jaar weer een platform bieden om alle relevante economische en maatschappelijke effecten van glasvezelnetwerken te belichten. Zo zal Vincent Locht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat spreken over de voortgang van het vorig jaar door het kabinet-Rutte III gelanceerde Actieplan digitale connectiviteit. Ook spreekt FCA voorzitter Lex Wils over de noodzaak van onderlinge samenwerking tussen glasvezelnetwerken en welke stappen daartoe al zijn gezet.  

Economische betekenis van glasvezel

De economische betekenis van glasvezel en de noodzaak voor meer kwalitatieve, toekomstbestendige glasvezelnetwerken worden door twee panels belicht. Deze panels worden begeleid door professor ingenieur Jaap van Till, die tijdens zijn lange carrière als netwerkexpert onder ander het SURFnet 4 netwerk en het Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN) ontwierp. Aan de panels nemen verschillende stakeholders deel.

Regionale en lokale initiatieven

Tijdens de Fiber Vakdag is ook aandacht voor de vele regionale en lokale initiatieven die zijn opgezet door bewoners van gebieden waar geen FTTH-glasvezelnetwerk beschikbaar is. Deze initiatieven hebben wisselend succes en kunnen een steun in de rug gebruiken. Daarom is tijdens de Fiber Vakdag een glasvezel helpdesk beschikbaar. Deze helpdesk is speciaal bedoeld voor glasvezelinitiatieven die op zoek zijn naar advies van experts, bijvoorbeeld over de aanleg van een netwerk, juridische kwesties of het ontwerp.

Tot slot staat tijdens de Fiber Vakdag niet alleen de inhoud centraal, maar ook het leggen van onderlinge verbindingen. De gehele dag is een uitgebreide meeting place geopend, waar allerlei partijen uit de sector en stakeholders de gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten. Ook kunnen bezoekers van de Fiber Vakdag makkelijk met elkaar kennismaken tijdens speeddate sessies.

De Fiber Vakdag is gratis toegankelijk. Wie het event wil bezoeken of meer informatie wil kan terecht op de website.

Over de Fiber Carrier Association

Nederland loopt internationaal voorop in het aanbieden van glasvezelinfrastructuur. Landelijk, regionaal en lokaal zien wij mooie initiatieven ontstaan maar er heerst ook onduidelijkheid. Overheden bijvoorbeeld pleiten voor goede glasvezelverbindingen voor iedere burger maar geven niet altijd subsidies vrij. En lokale overheden hanteren afwijkende procedures voor bijvoorbeeld vergunningsaanvragen of breekverboden tijdens glasvezelprojecten.

De glasvezelsector en het aantal netwerken groeit snel en mede daardoor ontstaan vele verschillende initiatieven. Natuurlijk juichen wij dat toe, maar deze groei heeft ook een keerzijde. De markt raakt versnipperd met als gevolg verminderde samenwerking, onduidelijkheid voor stakeholders waaronder de (lokale) overheid en het ontbreken van neutrale informatie voor het bedrijfsleven.

Brancheorganisatie FCA biedt carriers de helpende hand en adviseert hen op basis van trends uit binnen- en buitenland. FCA is in gesprek met alle onderdelen van de keten. Daarmee fungeren wij als katalysator richting de (lokale) overheid, het bedrijfsleven en alle andere gelieerde partijen.

Download PDF
Download PDF
Over Splend

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de wereld snel veranderen. Neem contact met ons op en laat je inspireren.

berichten